Mörkrets Furstar klar för release

Nu har boken efter ett års granskning tryckts och är klar för release.
Feedbacken från utvalda läsare är uppmuntrande.

”Din fantastiska bok: Hej Börje Jag borde hört av mig tidigare jag vet det.
Men saken är den, jag började sträckläsa din bok med stort nöje … Örjan Herlitz