• Sju skäl att avsätta Trump!

    7 januari, 2021 av

    Min essä ”Mörkrets Furstar – från Machiavelli till Trump” avslutas med sju juridiska skäl att avskeda ett högt befäl i den amerikanska krigsmakten och som landets president och högste befälhavare fanns det alla anledning att pröva Trump. Skäl till att avsätta en officiell makthavare är (Länk): 1) Tjänstefel. 2) Brottsliga förbrytelser. 3) Brott mot förfaranderegler.… Läs mer

  • Mörkrets Furstar klar för release

    31 juli, 2020 av

    Nu har boken efter ett års granskning tryckts och är klar för release. Feedbacken från utvalda läsare är uppmuntrande. ”Din fantastiska bok: Hej Börje Jag borde hört av mig tidigare jag vet det. Men saken är den, jag började sträckläsa din bok med stort nöje … Örjan Herlitz

Visa alla inlägg

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.