Mörkrets Furstar -korrekturupplaga

Börje Peratt med recensionsexemplar av Mörkrets Furstar.

Mörkrets Furstar – Från Machiavelli till Trump har anlänt från tryckeriet. I en liten upplaga så jag får möjlighet att putsa på innehållet och snygga till meningarna. Med detta sagt är jag glad över att på så kort tid ha formulerat min kritik av ett spektakulärt presidentskap och gjort det med Machiavellis Fursten som förlaga. Kim som designat omslaget var lika nöjd som jag över vad det förmedlar. Och så snyggt om jag får säga det själv. Innehållet då? Ja det är nog mest ord och inga visor.

Börje Peratt

Facebook

 

Mörkrets Furstar – en bok om det ondskefulla ledarskapet

Kring år 2000 föreslog en god vän mig att skriva en artikelserie om ledarskap. Han hade uppmärksammat att en överraskande stor andel i chefsställning hade ett uppträdande som kunde uppfattas som ett medvetet maktmissbruk.

Omständigheterna kring valet av Trump som president I USA blev startskottet. Vad representerade han?

Förmågan att ljuga och ändå få väljare föreföll besynnerlig. Förmågan att berika sig på andra genom att bedra dem och se det som framgångsrik business, häpnadsväckande. Att sexuellt förgripa sig på kvinnor utan att bestraffas förbluffande. Hur var det möjligt? Fanns det en manual?

Boken Fursten av Machiavelli har använts som handbok av diktatorer som Hitler och Mussolini. Framför allt propageras här för ”den stora lögnen” och att brutalt slå ner varje motstånd.

Många förfäras över Trumps metoder men han är inte ensam. Watergate ledde till president Nixons fall. Men är nu Wikigate en ännu större skandal och vilken roll hade det fria ordets frälsare, Julian Assange, för att Donald Trump skulle komma till makten?

Det finns sju skäl till att avsätta en makthavare. En mörkrets furste som begår dem alla borde väl ändå inte gå fri?

Börje Peratt

Innehållet är färdigskrivet för en första review och boken kommer att tryckas upp i en begränsad upplaga riktad till dem som kan ha synpunkter och upptäcka eventuella korrfel. Den beräknas kunna börja spridas inom september 2019.