Release Mörkrets Furstar

Boken ”Mörkrets FurstarFrån Machiavelli till Trump” har sprungit ur en vanmakt som kommer ifrån de känslan som uppstod när Trump blev president över USA. Då upplevde många med mig att mörkret lägrade sig över världen. Demokratins grundvalar hånades och hotet mot mänskliga fri- och rättigheter undergrävdes i en självgodhet som endast kunde jämföras med Mussolini som ansåg sig världsbäst och ofelbar.

Uppmaningen om att skriva om psykopatiskt ledarskap som jag fått av en god vän tio år tidigare blev med Trumps inträde på världsscenen ofrånkomligt. Dessutom hade jag redan som barn lovat mig själv att om det kom en ny Hitler till makten skulle jag inte vara tyst.

Båda de omnämnda auktoritära ledartyperna Hitler och Mussolini sade sig ha Machiavellis bok ”Fursten” på nattduksbordet. Så vad var mer naturligt än att citera Machiavellis rekommendationer från 1500-talet som en parallell till hur nutida despoter uttrycker sig för att försvara sina aktioner.

Detta är också en studie i etik och avsaknad av moralisk kompass som kännetecknar flera tidigare presidenter och diktatorer. Något överraskande, i alla fall för mig, visade det sig att Reagan är den amerikanska president som är överlägsen Trump när det gäller att ha anfört undergrävande av rättvisa och mänskliga rättigheter.

Undertiteln är ”Från Machiavelli till Trump” men här kommer även Cicero till tals, detta eftersom hans eftermäle många hundra år senare också har haft stor betydelse för hur ledare formulerat sin retorik för att övertyga sina lyssnare. Skillnaden mellan Machiavelli och Cicero är moralen. Machiavelli förordade lögnen som en nödvändighet och Hitler förstod det som att ju större lögn desto mer trovärdig. Det är en taktik som även Trump anammat. Cicero var sanningssökare och rättvisans apostel och som republikan gick han emot kejserligt eller monarkiskt envälde. Detta kom också att bli hans öde. Men innan dess lyckades han medverka till att korrupta maktmänniskor detroniserades och han upprättade oskyldigt anklagade och räddade dem från att bli avrättade. På detta sätt kan han ses som en idealbild för juridiken och journalistiken och ett rättesnöre för demokratin.

Boken avslutas med sju skäl för att avsätta en maktmissbrukare och Trump besitter dem alla.

Börje Peratt

8 augusti 2020

Köp på Book Outlet 197 kr Länk